1. TVOJE INDIVIDUÁLNÍ hluboké ŠAMANSKÉ KONSTELACE - (všechna témata) ROZKLÍČOVÁNÍ OMEZUJÍCÍCCH PROGRAMŮ - LÉČENÍ - ENERGETICKÁ HARMONIZACE (hluboké čištění a harmonizace energetických center, aury - energetických těl)
CENA 3000,- Kč / 2 hodiny.

2. DIAGNOSTIKA TRAUMATU - PŘEPIS OSOBNÍHO VYZAŘOVÁNÍ.
VYČISTI SVÉ KVANTOVÉ POLE ⭐
JSEM TVOU PRŮVODKYNÍ
Pojmenujeme přesně tvoje trauma, bezpečně do něho vejdeme.
Na věku trauma nezáleží - může být iz minulého života.
V tomto okamžiku budeme léčit jak minulost, tak přítomnost a následnou budoucnost. Vše se prolíná.
Navrátíme ti tvoji sílu kterou jsi v traumatu zanechala.
S úžasem přivítáš další část tvého sebe - vědomí.
Svědomitě tě touto šamanskou cestou provedu.
CENA 1.500,- Kč / 1 hodina

KONSTELACE S AJMOU V TOBĚ SÍLU NAJDOU

Klikni na obrázek rubínu

Klikni na obrázek rubínu - přesměruje tě do FB skupiny RUBÍNOVÁ CESTA. Tam ti neutečnou vypsaná témata konstelací a tipy pro vlastní léčbu